Herstructureren in binnenstedelijk gebied geeft volop kansen

Inmiddels heeft u de circulaire boodschap wel meegekregen. Want zelfs als u in hetzelfde cirkeltje blijft ronddraaien, dan nog ontkomt u niet aan deze steeds manifestere stroming in onze samenleving. Maar zoals bij elke ontwikkeling, het gaat met vallen en opstaan. Bovendien zijn er honderden visies, koplopers van diverse pluimage en vele volgers. Net als het leven zelf. Negeren is dus geen optie meer. U moet er iets mee. Misschien omdat u het heel graag wilt vanuit een intrinsieke motivatie, misschien omdat uw opdrachtgever ernaar vraagt of zelfs eist? Het levert in elk geval prachtige nieuwe kansen op, zoals binnenstedelijke herstructureringen. Wij gaan er graag voor op één knie.

Het ene circulaire huwelijk is het andere niet. Binnenstedelijke herstructureringen zijn vaak bijzonder interessante ontwikkelingen, althans dat vinden wij bij Kingspan. Ze hebben in essentie vaak al een mooi circulair vertrekpunt met bestaande bebouwing als basis. Zo kent Nederland talrijke verouderde, vaak binnenstedelijke, bedrijfsterreinen. Op het eerste gezicht vergane glorie en voorheen vaak rijp voor de sloop, tegenwoordig eerder prachtige kansrijke gebieden met uitzicht op een tweede leven.

Het begint met een ‘ja’
Kansrijk is nog niet altijd hetzelfde als eenvoudig. Bij bestaande bedrijventerreinen heb je tenslotte vaak te maken met verschillende belangen, meerdere eigenaren en verschillende geïnteresseerden. Dat vraagt om creativiteit en een zorgvuldige aanpak voordat deze partijen elkaar de liefde verklaren. Niet op de laatste plaats omdat ook de kosten vaak voor de baten uitgaan. Gelukkig bieden dergelijke terreinen meestal een bloeiend perspectief. De schoonheid van het oude en de verleiding van het nieuwe, maken deze gebieden gewild voor eigenaren, ontwikkelaars en toekomstige gebruikers. Zeker als ze elkaar daarbij letterlijk en figuurlijk de ruimte geven.

Wat verwacht je van elkaar?
Maar pas op. Net als voor elke menselijke relatie die uitmondt in een sprookjeshuwelijk, is het ook zakelijk gezien prettig dat je elkaar begrijpt en min of meer dezelfde waarden en normen hebt. Juist op dat terrein gaat het nog weleens mis. Zo blijkt uit recent onderzoek door de BNA (Panteia / BNA Verdiepingsonderzoek 2018), dat projecten regelmatig een valse start maken. Circulair bouwen mag dan het buzzword in de bouw zijn van afgelopen jaar, wie er wat precies verstaat onder circulair bouwen/installeren/ontwerpen, loopt nogal uiteen. Het belangrijkste knelpunt is het ontbreken van een duidelijke definitie (65%) en ook het ontbreken van een heldere normering van circulair materiaal (60%) is vaak een manco, aldus de bevraagde architecten.

Fraaie hoogtepunten
Feit is dat de circulaire markt groot is en dat er pareltjes liggen te wachten in veel steden. Heldere vertrekpunten zijn het begin van een goede samenwerking naast een degelijke financiering in de context van alle denkbare circulaire mogelijkheden, duurzaamheidsdoelstellingen, economische belangen, gebruikerswensen et cetera. De relatief schaarse ruimte die dergelijke ontwikkelingen vaak kenmerken, vraagt ook om intensieve invulling van de beschikbare vierkante meters en dus zal de hoogte gezocht moeten worden.

Duurzame verbinding
Door het realiseren van extra verdiepingen met bijvoorbeeld daglichtsystemen die natuurlijk zijn voorzien van PV-panelen, ontstaan niet alleen duurzame en economisch rendabele gebouwen, maar ook fraaie hoogtepunten waar een beetje oud, een beetje nieuw en wat geleend hergebruikt materiaal samenkomen. Voor duurzame verbindingen die een leven lang meegaan.